Ιόνιος Ακαδημία

Πρόκειται για το πρώτο Ελληνικό πανεπιστήμιο της σύγχρονης εποχής που ιδρύθηκε πριν η Ελλάδα αποκτήσει την ανεξαρτησία της. Δημιουργήθηκε αρχικά και χρησιμοποιήθηκε σαν στρατώνες καθώς το σημείο αυτό αποτελούσε επί Ενετοκρατίας μία από τις τότε εισόδους της πόλης. To 1841 μεταφέρθηκε το πανεπιστήμιο και από τότε λέγονται κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας, στο κτίριο στεγάζονταν οι σχολές φιλοσοφικής, νομικής και ιατρικής ενώ αργότερα συστήθηκαν και η πολυτεχνική σχολή, η μαιευτική και η φαρμακολογία.  Σήμερα στο κτίριο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου ενώ στο αμφιθέατρο που υπάρχει πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις.

Διεύθυνση: Ακαδημίας και Καποδιστρίου, Κέρκυρα 491 00
Τηλέφωνο: 2661 087125

ΕΣΠΑ